МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР- 2015 оны гуравдугаар сарын 31-ний өдрийн гол дүрүүд