Нүүрс хөтөлбөрийн Л.Гансүхийн хэргийн эргэн тойронд