'Орондоо орох завгүй, олзлолдон булаалдаж байх зуур'