Матарскоп: Нэмэгдэхүүний байрыг солиход нийлбэрийн чанар өөрчлөгдөхгүй