Медиа

Шаардлага

Дэлгэрэнгүй

24 дэмжигчтэй

Нийгмийн гэрээ буюу нийтлэг хүслийн үндэс

Социал контракт бүтээлээр Ж.Ж.Руссо өөрийн амьдарч буй цаг үеийн асуудлуудыг дүгнэсэн. Тэрээр юун түрүүнд хүн төрөлхтөн нэгэнт байгалийн эр...

Хишигтөгс

Activity