МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР- 2015 оны гуравдугаар сарын 20-ны өдрийн гол дүрүүд