Хайлт » ангидүүргэлт

sixth_standard_img
С.Цэрэндэжид 2015-05-11

55 хүүхэдтэй анги- Хамгийн цөөхөн хүүхэдтэй анги

Нийслэлийн ЕБС-иуд нэгдүгээр ангидаа элсэлт авч эхэлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор ЕБС-иудын анги дүүргэлт, орчин нөхцөл эрүүл ахуйн шаардлага ямар байдаг талаар сурвалжилахаар нийслэлийн зарим сургуулиудыг зорьсон юм...

Дэлгэрэнгүй