МОНГОЛЫН НЭГ ӨДӨР- 2015 оны гуравдугаар сарын 19-ний өдрийн гол дүрүүд