2014 онд гарсан осол, гэмтлүүд

trends.mn 2014-12-25