ЦАГЛАБАР: 2015 онд шинээр ашиглалтад орсон томоохон үйлдвэр, бүтээн байгуулалтууд