НИЙГЭМ: Багш нарын цалин нэмэгдүүлэх шаардлага ба жил дамнасан тэмцэл