Үе үеийн Засгийн газрын агаарын бохирдолтой тэмцсэн бүтэлгүй түүх