УЛС ТӨР: Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тавьсан хориг ба намуудын шийдвэр

trends.mn 2019-06-04