Нэр дэвшигчдийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт юу тусгагдах ёсгүй вэ?

image

Нэр дэвшигчдийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт юу тусгагдах ёсгүй вэ? 

  • мөнгө, эд хөрөнгө, эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх олгох;
  • уул уурхай, газрын тос, эрдэс баялгийн болон бусад салбарын орлого, түүнчлэн улс, орон нутгийн төсвөөс иргэдэд аливаа хишиг, хувь, тэдгээртэй адилтгах бусад зүйл хүртээх;
  • зээлийн болон бусад өр төлбөрийг хүчингүйд тооцох, хөрвүүлэх;
  • үнэ төлбөргүй, эсхүл хямдралтай үнээр үйлчилгээ иргэдэд үзүүлэх;
  • ажлын байранд зуучлах, ажилд оруулах;
  • улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгийг иргэдэд тараан олгох, шууд зарцуулахтай холбогдсон асуудал 

СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

avatar

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 1

Цар тахлын үед УОК-оос авч хэрэгжүүлж байгаа ажил хэр оновчтой байна вэ?