Төр арилжааны банктай байх нь зөв үү #боллогозахиалья

image

ОУВСын судлаачид 125 орны мэдээлэл дээр судалгаа хийгэ Төр нь арилжааны банкинд хувь эзэмшдэг эсвэл арилжааны банкны салбарт оролцоо өндөртэй орнуудын төсвийн алдагдал болон өр өндөр байдгийг харуулжээ.

 

Эх сурвалж

The results suggest that countries in which state-owned banks have more participation in the banking system show higher fiscal deficits and public debt. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13206.pdf

avatar

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 430

Цар тахлын үед УОК-оос авч хэрэгжүүлж байгаа ажил хэр оновчтой байна вэ?

56%
Маш оновчгүй, хангалтгүй
18%
Оновчгүй, хангалтгүй
13%
Боломжийн оновчтой, үр дүнтэй
5%
Маш оновчтой, үр дүнтэй
5%
Мэдэхгүй
  • 56%
  • 18%
  • 13%
  • 5%
  • 5%