Хүнийсэл

image Эрэгтэйчүүдийн хувьд эмэгтэйчүүд “нөгөө” Цагаан арьстнуудын хувьд харууд “нөгөө” Хөрөнгөтнүүдийн хувьд ажилчид “нөгөө” Өрнөдийнхний хувьд дорнодынхон “нөгөө” Үндэстний олонхын хувьд цөөнх “нөгөө” байлаа. Одоо: Нийгмийн хувьд хувь хүн “нөгөө” болжээ. Орчин үеийн хүн хэрхэн өөрөөсөө болоод нийгмээсээ хүнийсэн харьжиж өөрийнхөө нөгөө хүн болно вэ? Alienation гэсэн үг Монголын нийгэмд тогтож хэрэглэгддэггүй нь социологи хөгжих шаардлагатайг хэлэх мэт. Монгол оронд анх удаа энэ чухал ухагдахууныг оруулж ирлээ.
avatar

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 6040

2020 оны УИХ-ын сонгуулиар аль нам ялах вэ?

13%
МАН
17%
АН
68%
Шинэ гуравдагч хүчин
  • 13%
  • 17%
  • 68%