virtual phone

image https://www.blogsandarticlesonline.com Osmanthus fragrans tea is a kind of precious flower tea made from exquisite tea billet and fresh
avatar

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 385

Цар тахлын үед УОК-оос авч хэрэгжүүлж байгаа ажил хэр оновчтой байна вэ?

57%
Маш оновчгүй, хангалтгүй
20%
Оновчгүй, хангалтгүй
12%
Боломжийн оновчтой, үр дүнтэй
4%
Маш оновчтой, үр дүнтэй
5%
Мэдэхгүй
  • 57%
  • 20%
  • 12%
  • 4%
  • 5%