Мобиком, Unitel ийн ‪#‎Candy‬, ‪#‎GG‬ онооны талаар нэг ийм асуудал байна:

image

ТӨЛБӨР ТООЦООГ YНДЭСНИЙ
МӨНГӨН ТЭМДЭГТЭЭР ГYЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ хуулийн 4.1т:

Бараа, ажил, үйлчилгээний үнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зөвхөн үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлж, түүгээр төлбөр тооцоог гүйцэтгэх ба энэ хуулийн 4.4-т зааснаас бусад тохиолдолд Монгол банкны албан ёсны зөвшөөрөлгүйгээр гадаад валют, тооцооны нэгжээр үнэ тогтоох, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, зарлан сурталчлахыг хориглоно.
Мөн хуулийн 4.4т
Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын мөнгөн хадгаламж, зээл, тэдгээртэй адилтгах аливаа үйлчилгээ, санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэлтэй холбоотой байгуулах гэрээ, түүгээр хүлээх үүргийг гадаад валютаар илэрхийлж, гүйцэтгэлийг гадаад валютаар хангуулж болно.

Ийм хууль байхад үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч Оператор компаниуд #GG #Candy оноо гэх үүсмэл хэрэгсэл бий болгож төлбөр тооцоог Clearing банкнуудгүйгээр гүйцэтгэж байгаа нь Монгол улсын хууль тогтоомжийг зөрчиж байгаа зүйл ажиглагдаж байна.

avatar

Авторууд

Санал асуулга

Нийт санал: 1

Цар тахлын үед УОК-оос авч хэрэгжүүлж байгаа ажил хэр оновчтой байна вэ?